Zaloguj się | Rejestracja

Podpisano umowę na projekt obwodnicy Mierzyna

piątek, 12 sierpnia 2022 r., godz. 10:09  |  Wersja do druku

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Miasto Szczecin podpisali wspólnie umowę z Biurem Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu na opracowanie dokumentacji dla obwodnicy Mierzyna w ciągu drogi krajowej nr 10. Koszt opracowania projektu wyniesie 2,79 mln zł.W lipcu 2022 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozstrzygnęła przetarg na opracowanie dokumentacji dla obwodnicy Mierzyna w ciągu drogi krajowej nr 10. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu. Teraz GDDKiA wspólnie z Miastem Szczecin podpisali umowę z wykonawcą dokumentacji. Projektant ma 12 miesięcy na wykonanie badań podłoża i opracowanie projektu budowlanego oraz dodatkowe 3 miesiące na opracowanie projektów wykonawczych.

W ramach prac zostaną przeprojektowane skrzyżowania: ul. Nasiennej i Nowowiejskiej oraz ul. Łukasińskiego i Topolowej. Z kolei na połączeniu z ul. Ku Słońcu i Welecką zaprojektowane zostanie rondo uwzględniające planowaną na ul. Ku Słońcu pętlę tramwajową. Ponadto zostaną zaprojektowane m.in. drogowe obiekty inżynierskie, chodniki, drogi rowerowe, urządzenia BRD i ochrony środowiska.

Podpisanie umowy to kolejny etap związany z planowaniem i budową nowego przebiegu drogi krajowej nr 10. Wcześniej Miasto Szczecin i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisali porozumienie w sprawie budowy obwodnicy Mierzyna. Nowa droga będzie stanowiła jeden z głównych dojazdów do przyszłej Zachodniej Obwodnicy Szczecina w ciągu drogi ekspresowej S6.

Nowy odcinek drogi krajowej nr 10, omijający Mierzyn od strony ul. Łukasińskiego, rozpoczynać się będzie na wysokości Centrum Handlowego Ster. Ten początkowy fragment, o długości ponad 200 metrów, to teren Miasta Szczecin. Dalej trasa będzie biegła w kierunku północnym do połączenia ulic Topolowej i Łukasińskiego. Za ten odcinek o długości ok. 1,2 km będzie odpowiedzialna GDDKiA. Dalej trasa ponownie wejdzie na teren Szczecina i będzie biegła w kierunku zachodnim, przechodząc częściowo przez teren ogródków działkowych. Po około 2,1 km droga opuści teren miasta. Dalej nowa DK10 po pokonaniu około 1,3 km dotrze do węzła Dołuje. Ten ostatni fragment leżeć będzie w gestii GDDKiA.

Miasto Szczecin będzie współfinansować opracowanie projektu oraz przyszłą realizację prac budowlanych obejmującą fragment drogi w granicach administracyjnych miasta. W budżecie zabezpieczono na ten cel 1,9 mln zł brutto. Porozumienie, które podpisali Szczecin i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, określa zasady współpracy na etapie prac przygotowawczych.

Inwestycja ma być realizowana w dwóch etapach. Pierwszym etapem będą prace przygotowawcze. Inwestycja posiada już wydaną w 2014 roku decyzję środowiskową, dlatego do wykonania pozostał projekt budowlany, a następnie planowane jest uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Działania te są niezbędne, aby zachować ważność decyzji środowiskowej, która upływa w 2024 roku.

Około połowa długości obwodnicy leży na terenie miasta Szczecin i na zbliżonym poziomie został określony podział kosztów opracowania dokumentacji pomiędzy GDDKiA i miastem. Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę po wydaniu decyzji ZRID będą wypłacane przez każdą ze stron porozumienia we własnym zakresie - w obszarze miasta Szczecin przez samorząd, natomiast poza obszarem miasta przez GDDKiA.

Drugi etap obejmować będzie realizację prac budowlanych, którego koszty i ich podział zostanie ustalony po opracowaniu dokumentacji projektowej.

Dzięki inwestycji wyprowadzony zostanie ruch tranzytowy z często zakorkowanych ulic Weleckiej i Lubieszyńskiej w Mierzynie. Koszt budowy wyceniono wstępnie na 180 mln złotych.

Budowa nowego przebiegu drogi krajowej nr 10 planowana jest jako jeden z elementów dróg dojazdowych do planowanego Zachodniego Obejścia Drogowego Szczecina. Wspólna realizacja ZOS wraz z nowym przebiegiem drogi numer 10 to jeden z głównych postulatów wysuwanych przez przedstawicieli Gminy Dobra od początku rozmów odnośnie realizacji obejścia drogowego łączącego Kołbaskowo, Dobrą, Police i Goleniów. Przy realizacji Zachodniego Obejścia Drogowego planowane jest powstanie na terenie gminy Dobra 2 węzłów - węzła Dobra oraz węzła Dołuje.

"Nowy przebieg drogi krajowej nr 10 powinien pozwolić na bezpieczne połączenie planowanego węzła Dołuje z układem dróg na terenie Szczecina. W zakresie realizacji dróg dojazdowych do planowanego węzła Dobra wskazuję, że Gmina Dobra wraz ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, poszukują możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych na zaprojektowanie i późniejszą realizację drogi łączącej planowany węzeł drogowy z siecią dróg publicznych tj. na realizację tzw. obwodnicy Wołczkowa. Niezależnie od poszukiwania możliwości poprowadzenia obwodnicy Wołczkowa, Gmina Dobra zobligowała się do przebudowy części drogi gminnej ulicy Dereszowej w Dobrej, celem dostosowania jej parametrów do możliwości obsługi węzła drogowego, w szczególności dla obsługi miejscowości Dobra i innych północnych miejscowości gminy" - mówi Tomasz Kakowski, kierownik Wydziału ds. Komunalnych i Inwestycji UG Dobra.

Urząd Gminy Dobra zlecił już opracowane dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka ulicy Dereszowej w Dobrej. Wykonawcą projektu jest firma Prodrom Adam Bukowiecki z Grzepnicy, a wartość umowy wynosi 87.945,00 zł brutto.

Obwodnica Mierzyna - orientacyjny przebieg:
Zachodnia Obwodnica Szczecina

W czerwcu 2022 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała najkorzystniejsze oferty w przetargu na opracowanie projektu budowlanego dla Zachodniej Obwodnicy Szczecina (ZOS) w ciągu drogi ekspresowej S6. Przetarg był podzielony na dwa zadania: pierwsze od Kołbaskowa do Polic oraz drugie od Polic do Goleniowa. Dla obu zadań wybrano ofertę firmy Transprojekt Gdański.

Kryteriami oceny ofert oprócz ceny (60 proc.) było również doświadczenie zespołu projektowego (40 proc.). Obejmuje ono doświadczenie projektantów drogowych, mostowych, a dla części drugiej również doświadczenie projektanta tunelu. Na wykonanie projektu budowlanego przewidziano dla części pierwszej 13 miesięcy, natomiast dla części drugiej (odcinek z tunelem) - 15 miesięcy.

Dla pierwszego zadania wpłynęło pięć, natomiast dla drugiego osiem ofert. Były one dokładnie sprawdzane i weryfikowane, w tym pod kątem wykazywanego doświadczenia zespołu projektowego. Ogłoszenie przetargu w grudniu 2021 roku było możliwe dzięki decyzji Ministra Infrastruktury. Pod koniec listopada 2021 r. przyznał on 411,2 mln zł na prace przygotowawcze dla tej inwestycji. Obejmują one również uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i wypłatę odszkodowań za nieruchomości pod drogę.

Zachodnia Obwodnica Szczecina (ZOS) będzie miała długość około 48,6 km. Ominie aglomerację szczecińską od zachodu i północy. Droga przejdzie pod Odrą tunelem na wysokości Polic. Sąsiedztwo instalacji przemysłowych Zakładów Chemicznych w Policach spowodowało konieczność wydłużenia tunelu z 3,5 do 5 km. Będzie to najdłuższy tego typu obiekt w Polsce. Nowa trasa będzie stanowiła alternatywę dla obecnego szlaku S3/A6 omijającego Szczecin od południa oraz wschodu i razem z nim utworzy ring wokół miasta. Droga w znaczny sposób poprawi skomunikowanie całej aglomeracji szczecińskiej z siecią dróg ekspresowych i autostrad na terenie woj. zachodniopomorskiego. Szczególne znaczenie będzie miała dla położonych na północ od Szczecina Polic. Obecnie, aby dojechać z Polic do węzła S3/S6 Goleniów Północ, trzeba przejechać 58 km, w tym pokonać samo centrum Szczecina. Po wybudowaniu obwodnicy trasa ta skróci się do 23 km, a czas przejazdu kilkukrotnie. Z centrum Szczecina zostanie wyprowadzona znacząca część ruchu samochodowego, w tym pojazdy jadące do zakładów chemicznych w Policach.

Od 2017 roku jest już decyzja środowiskowa dla tej inwestycji. Opracowano także dokumentację koncepcyjną wraz z badaniami podłoża. Prace te były możliwe dzięki przyznanemu przez Ministra Infrastruktury finansowaniu w kwocie 24,5 mln zł. W ramach tych prac wykonano wiercenia o łącznej długości 45 km. Na długości 18 km wykonano sondowania statyczne i dynamiczne, przeprowadzono również badania tomografią elektrooporową. Ten szeroki zakres badań geologicznych dał obraz budowy podłoża na całym przebiegu drogi, w tym tunelu pod Odrą, gdzie wiercenia sięgnęły głębokości 90 metrów. Dokumentacja ta została zatwierdzona w czerwcu tego roku. Inwestycja znajduje się w projekcie Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku. Wcześniej była planowana do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Źródło: GDDKiA

Zachodnie Drogowe Obejście Szczecina:


Zobacz artykuły powiązane:


Masz dodatkowe zdjęcia do tej wiadomości lub widzisz błąd - zgłoś do naszej redakcji
Komentarze: 0

Szukaj w gminie Dobra

polecamy firmy/usługi

kodo

przedszkole_pszczolka.jpg
Akademia Twórczej Edukacji "Pszczółka"
Przedszkole Pszczółka w Mierzynie powstało z myślą stworzenia naturalnego środowiska jak najbliższego dziecku, dające poczucie pewności, akceptacji i bezpieczeństwa. Zapewniamy fachową i troskliwą opiekę, małe grupy zajęciowe, edukację poprzez zabawę. Zadzwoń po więcej informacji: +48 513 867 408.

trawniki.jpg
Zakładanie trawników
Jako firma z kilkunastoletnim doświadczeniem zajmujemy się profesjonalną niwelacją terenu oraz kompleksowym zakładaniem trawników. Chcesz mieć przed domem idealny trawnik? Zadzwoń: +48 501 585 105.
więcej

meble.jpg
Sklepy meblowe
Dom urządza się przez całe życie. Zanim zdecydujesz się o zmianie umeblowania lub dodatków zobacz ofertę sklepów meblowych w gminie Dobra i okolicy. Stoły, krzesła, komplety wypoczynkowe, wyroby renomowanych producentów... więcej

pizzerie.jpg
Czas na pizzę!
Margherita, Capricciosa, a może Meksykańska? Doskwiera Ci mały głód? Szybko zamów przez telefon pizzę lub inne smaczne danie. Sprawdź ofertę wybranych lokali, które dowożą gorące dania... więcej

reklama.jpg
Reklama w portalu
GminaDobra24.pl
Wypróbuj reklamę w portalu GminaDobra24.pl! Oferujemy kilkanaście profesjonalnych form reklamowych: artykuły promowane,
wizytówki, animowane reklamy. Skorzystaj z naszego doświadczenia. Przedstaw ofertę swojej firmy mieszkańcom gminy Dobra... więcej

reklama