Zaloguj się | Rejestracja

Zmiany w systemie odbioru śmieci w gminie Dobra

piątek, 29 kwietnia 2022 r., godz. 07:23  |  Wersja do druku

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Dobra, która odbyła się 28 kwietnia, radni przyjęli zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie oraz w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wprowadzone zmiany będą obowiązywać od 2023 roku.Wprowadzone zmiany mają związek z koniecznością ograniczenia ciągle wzrastających wydatków na gospodarkę odpadami oraz zbliżającym się przetargiem na odbiór odpadów w 2023 roku. Obecnie Gmina Dobra dokłada do systemu odbioru odpadów 2,7 mln złotych z dochodów własnych niepochodzących z rachunków za odbiór śmieci, aby nie zwiększyć bardziej stawki opłat, która aktualnie wynosi 7,00 zł za metr sześcienny wody przy selektywnej zbiórce odpadów.

Odbiór odpadów zmieszanych 1x na 2 tygodnie

Najważniejsza zmiana to zmniejszenie częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych. Obecnie odbiór odpadów odbywa się 1x na tydzień. Po zmianach śmieci zmieszane będą odbierane 1x na 2 tygodnie w przypadku zabudowy jednorodzinnej. Przy zabudowie wielorodzinnej śmieci będą odbierane tak jak do tej pory - 1x na tydzień. Mieszkańcy, którzy generują większą ilość odpadów, będą mogli zgłosić chęć wymiany swojego pojemnika na większy (bez dodatkowych opłat - nowy pojemnik podstawia firma odbierająca odpady) lub w wyjątkowych sytuacjach wystawić zmieszane odpady w czarnym worku obok pojemnika. Wymiana pojemnika na większy będzie odbywała się za pośrednictwem Wydziału ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji Urzędu Gminy Dobra. W tym celu właściciel nieruchomości będzie mógł zgłosić zapotrzebowanie do urzędu w formie papierowej lub za pomocą poczty elektronicznej.

Częstotliwość odbioru odpadów jest jednym z najważniejszych czynników, które wpływają na cenę odbioru śmieci przez uprawnione firmy. Każdy wyjazd to koszty pracowników, paliwa, amortyzacji pojazdu. Firma aktualnie odbierająca odpady na terenie gminy Dobra jednorazowo wysyła pojazdy na 8 tras. W skali roku przy odbiorze 1x w tygodniu jest to 416 wyjazdów (52 tygodni x 8 tras), przy odbiorze 1x na dwa tygodnie będzie to już tylko 208 wyjazdów. Trzeba jednak założyć, że przy aktualnym tempie rozwoju budownictwa mieszkaniowego w gminie Dobra ilość tras ulegnie zwiększeniu.

W 2022 roku koszt odbioru odpadów zmieszanych wyniesie około 6 mln zł. Z tego koszt ich oddania do zagospodarowania to ok. 2,67 mln zł. Koszty po stronie wykonawcy wynoszą ok. 3,3 mln zł. Trudno ocenić, jak rozkładają się te koszty (administracja, amortyzacja sprzętu, zysk i koszt odbioru). Składając wniosek o zwiększenie wynagrodzenia w grudniu 2020 r., w związku ze zwiększeniem częstotliwości odbioru odpadów, wykonawca ocenił jeden wyjazd na około 1500 zł, wskazując przy tym, że dane te są i tak zaniżone. Obecnie należy założyć, że przy znacznie zwiększonych kosztach paliwa oraz wzroście pozostałych kosztów wykonawca oszacuje jeden kurs na kwotę 2500 - 3000 zł.

Częstotliwość odbioru śmieci zmieszanych 1x na dwa tygodnie nie jest czymś wyjątkowym. W województwie zachodniopomorskim ok. 82% gmin korzysta z takiego rozwiązania m.in. Nowe Warpno, Kobylanka, Gmina Stargard, Goleniów, Nowogard, Gryfino, Choszczno. Ok. 17% gmin odbiera odpady zmieszane 1x na tydzień, z czego 4 tylko w okresie letnim. Są też gminy, w których częstotliwość odbioru odpadów wynosi 1x na miesiąc. Także w Warszawie śmieci zmieszane odbierane są z częstotliwością 1x na 2 tygodnie. Powód to oszczędność przy ciągle wzrastających opłatach za gospodarowanie odpadami.

Gmina Dobra miała dostępne 3 rozwiązania:
- zwiększyć stawkę opłat za śmieci,
- dopłacać więcej za odbiór śmieci i tym samym zmniejszyć ilość pieniędzy na inwestycje,
- zmniejszyć częstotliwość odbioru odpadów.

Odbiór gabarytów sprzed nieruchomości

Wielu mieszkańców gminy Dobra postulowało, żeby odpady wielkogabarytowe były odbierane sprzed nieruchomości. Dotychczas odbiór gabarytów odbywał się dwa razy w roku podczas akcji organizowanej w każdej miejscowości. W wyznaczonych punktach podstawiane były kontenery, do których mieszkańcy mogli dostarczać duże odpady. Gabaryty można było też zawieźć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Dobrej.

Odbiór gabarytów sprzed nieruchomości ma wiele plusów i jest znaczącym ułatwieniem dla mieszkańców, którzy nie muszą organizować transportu w celu dowiezienia odpadów do kontenera. Trzeba jednak pamiętać, że takie rozwiązanie zwiększa koszt odbioru gabarytów. Może też wiązać się z ryzykiem podrzucania dużych odpadów pod nieruchomości przez firmy lub mieszkańców innych gmin.

Ostatecznie wybrano rozwiązanie polegające na odbiorze gabarytów sprzed nieruchomości 1x w roku, w miesiącach kwiecień - maj. Ze zbiórki gabarytów wyłączono możliwość oddania zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Taki sprzęt należy dostarczyć do PSZOKu w Dobrej.

Odbiór choinek w całości sprzed nieruchomości

Mieszkańcy wielokrotnie zgłaszali, że kłopotliwe jest dostarczanie choinek w całości do punktów zbiorczych wyznaczonych na terenie każdej miejscowości. Brak transportu, zabrudzenie auta, kłopoty z przetransportowaniem drzewka w całości - to niektóre z argumentów. Poza tym mieszkańcy składują choinki w punktach zbiorczych dużo wcześniej niż jest to wyznaczone przez gminę. Każdy mieszkaniec pozbywa się drzewka w innym terminie, w związku z czym w wyznaczonych punktach tworzy się składowisko już na początku stycznia i zostaje tak przez cały miesiąc, aż do zabrania ich przez firmę odbierająca odpady.

Teraz choinki będą odbierane sprzed nieruchomości - 2x w styczniu i 2x w lutym. Daje to możliwość wyboru dogodnego terminu na pozbycie się drzewka bożonarodzeniowego. Poza tymi terminami bez zmian pozostawiono możliwość umieszczenia rozdrobnionej choinki naturalnej w pojemniku na odpady biodegradowalne oraz dostarczenia jej przez cały czas w sposób ciągły do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Zmiana ilości worków na odpady selektywne

Ustalono nową ilość worków na odpady zbierane w sposób selektywny. Dwa razy w roku mieszkańcy otrzymają:
• 12 worków niebieskich (średnio 2 worki na 1 odbiór),
• 20 worków żółtych (średnio 1,54 worka na jeden odbiór),
• 8 worków zielonych (średnio 1,3 worka na jeden odbiór).

W ciągu roku mieszkańcy otrzymają razem 80 worków. Szacowany koszt takiego pakietu to 48 zł. Przy ok. 8500 nieruchomości koszty wyniosą więc 408.000 złotych. Jeśli mieszkańcom zabraknie worków mogą je odebrać z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Głosowanie i dyskusja podczas sesji Rady Gminy Dobra

Radni zapoznali się ze zmianami w gospodarce odpadami 9 marca 2022 r. wraz z wyliczeniami ekonomicznymi i prognozowanymi kosztami. Planowany deficyt na chwilę obecną wynosi 1,44 mln zł. Żeby go uniknąć należałoby zwiększyć stawkę za odbiór śmieci z 7 zł do 11 zł za metr sześcienny wody. Innym rozwiązaniem jest zmniejszenie częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych.

"Przed nami przetarg na odbiór odpadów na kolejne lata. Czy chcemy zafundować mieszkańcom wielką podwyżkę za odbiór śmieci? Podczas spotkania 9 marca nie było żadnego sprzeciwu ze strony radnych do nowych propozycji. Teraz przed sesją, prawie 2 miesiące po spotkaniu, niektórzy radni zrobili medialną nagonkę na zmiany, które mają uchronić mieszkańców przed podwyżkami" - wyjaśnia Wójt Gminy Dobra Teresa Dera.

"Postanowiliśmy z Magdaleną Zagrodzką przeprowadzić konsultacje w mediach społecznościowych. Mieszkańcy praktycznie jednomyślnie wypowiedzieli się przeciwko wprowadzeniu tej zmiany (od redakcji: zmiana częstotliwości odbioru odpadów), dlatego też będziemy wnioskowali na sesji, aby nie wprowadzać tej zmiany" - mówił radny Paweł Malinowski.

Sprawdziliśmy informację, którą podał radny Paweł Malinowski. Posty na temat proponowanych zmian na kontach społecznościowych wspomnianych radnych pojawiły się dopiero dzień przed sesją, czyli ponad 45 dni po spotkaniu, na którym radni zapoznali się z proponowanymi zmianami. Dlaczego tak późno? Jeden dzień to bardzo krótki czas na przeprowadzenie rzetelnych konsultacji społecznych, szczególnie jeśli mieszkańcy nie mieli możliwości poznania wszystkich argumentów i wyliczeń, które zostały zaprezentowane 9 marca.

"Chciałabym zapytać o stanowisko inspektora sanitarnego, jeśli chodzi o odbiór odpadów co 2 tygodnie" - pytała podczas sesji radna Monika Duziak-Kowalska.

"Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach zaakceptował zaproponowane rozwiązania, w tym częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych 1x na 2 tygodnie" - wyjaśniła wójt Teresa Dera.

"Przy dobrej segregacji nie powinno być problemów z odbiorem odpadów 1x na 2 tygodnie. Szczególnie jeśli dzięki temu nie zostanie zwiększona opłata za śmieci" - mówi Anna Budzyńska, kierownik Wydziału ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji.

"Zgodziliśmy się na daleko idący kompromis, zgodziliśmy się na podwyżki śmieci, spotykaliśmy się, rozmawialiśmy. Nie ma jednak zgody wśród mieszkańców, z którymi rozmawialiśmy, żeby śmieci był wywożone 1x na 2 tygodnie. To będą robaki, te śmieci same wyjdą. Szukajmy oszczędności, z czegoś zrezygnujemy" - mówiła radna Magdalena Zagrodzka, ale nie zaproponowała żadnych konkretnych rozwiązań.

"Zaczynam się zastanawiać czy mieszkamy w tej samej gminie. Wiele osób, z którymi rozmawiam, nie ma pełnych pojemników po tygodniu wyrzucania śmieci. Koszty odbioru śmieci są ogromne. Trzeba mieszkańcom dokładnie wyjaśnić na czym polega problem" - mówił radny Jerzy Stachowicz.

"Byliśmy w Dołujach, zgodziliśmy się za tym, żeby odbierać śmieci 1x na 2 tygodnie, ja byłem za tym. Mieszkałem 30 lat w kraju, w którym śmieci odbierane były 1x na 2 tygodnie i nie było z tym żadnego problemu. Nie powinniśmy dopłacać ani grosza do odbioru śmieci. System powinien się bilansować" - argumentował radny Mariusz Lindner.

"Ja dzisiaj przed sesją też przeszłam się po sąsiadach. Mam obok siebie 3 rodziny z małymi dziećmi. Tylko jedna rodzina miała obawę czy się zmieszczą ze śmieciami. Reszta mówiła, że mają puste śmietniki. Pamiętam czasy kiedy każdy z mieszkańców sam podpisywał umowy z firmą odbierającą śmieci i wszyscy podpisywali umowy na odbiór 1x na 2 tygodnie, bo było taniej. Nikt wtedy nie segregował śmieci i nie było żadnych problemów ze szczurami" - mówiła radna Halina Sromek.

"Zgadzam się z opinią, że system odbioru śmieci powinien się bilansować. To niesprawiedliwe, że trzeba do niego dokładać z budżetu gminy kosztem inwestycji" - mówiła radna Monika Chomiuk.

Całą sesję można obejrzeć pod linkiem - https://youtu.be/dtLRRUQnNRA

Za nowymi propozycjami zagłosowało 11 radnych, w tym część opozycyjnych. Przeciw było 8. Dwóch radnych było nieobecnych.
Najważniejsze zmiany w gospodarce odpadami od stycznia 2022 r.:

28 października 2021 r. Rada Gminy Dobra przyjęła nowe uchwały związane z gospodarką odpadami komunalnymi. Najważniejsze zmiany to nowe stawki za odbiór śmieci, ustalenie maksymalnej opłaty, wprowadzenie limitu odbioru bioodpadów wraz z dedykowanym pojemnikiem, większa ilość worków do segregacji oraz zwiększenie limitu na odpady budowlane i remontowe w PSZOK.

Zgodnie z nowymi uchwałami od 1 stycznia 2022 r. odbiór bioodpadów odbywać się będzie jedynie z pojemnika 120 l zakupionego na własny koszt przez właścicieli nieruchomości. Nie będzie już można wyrzucać bioodpadów do brązowych worków. Do pojemnika na bioodpady należy wrzucać tylko odpady - bez jakichkolwiek worków, nawet biodegradowalnych. Ma to związek z zaprzestaniem przyjmowania bioodpadów w workach przez poszczególne instalacje, które przetwarzają ten rodzaj odpadów. Nieruchomość może być wyposażona wyłącznie w jeden pojemnik. Według szacunków nieruchomość wyposażona w taki pojemnik może oddać blisko 1 tonę bioodpadów rocznie. Częstotliwość odbioru bioodpadów nie ulegnie zmianie - będzie taka sama jak w 2021 roku. Pozostałą część odpadów zielonych właściciel nieruchomości może poddać kompostowaniu lub oddać na własny koszt. Do PSZOK-u będzie można przekazać jedynie częściowo pocięte gałęzie z pielęgnacji drzew i krzewów.

Pojemnik na bioodpady powinien być koloru brązowego z napisem BIO. Pojemnik o innym kolorze powinien być pokryty kolorem brązowym minimum w 30%, np. może mieć dużą, brązową naklejkę z napisem BIO. Przy zadeklarowaniu kompostowania 100% bioodpadów właściciel nieruchomości zyska ulgę w postaci zmniejszenia stawki opłaty za odbiór śmieci o 1,20 zł od 1 m sześciennego zużytej wody. Przy 100% kompostowaniu nie można wyposażyć nieruchomości w pojemnik na bioodpady, można jednak oddawać do PSZOK-u drobne gałęzie z przyciętych drzew lub krzewów.

Przy braku limitowania bioodpadów gmina dopłacałaby po kilka tysięcy złotych do nieruchomości, które wytwarzają duże ilości bioodpadów, a łączne koszty gospodarki odpadami wzrosłyby do 12,6 mln zł. Tym samym system naliczania opłat nie byłby sprawiedliwy dla największej grupy mieszkańców, którzy wytwarzają standardowe ilości bioodpadów. Warto dodać, że Gmina Dobra jest w czołówce gmin w Polsce w ilości odbieranych odpadów zielonych w proporcji do innych odpadów i liczby nieruchomości, a ceny odbioru bioodpadów rosną z roku na rok.

Nowe stawki, ulgi, limity i deklaracja śmieciowa

W celu częściowego zmniejszenia deficytu związanego z funkcjonowaniem gospodarki odpadami zwiększono stawki opłat za śmieci z 4,80 zł za m3 zużytej wody do 7,00 zł, przy selektywnej zbiórce odpadów. W przypadku braku segregacji opłata wzrośnie z 14,40 zł do 21,00 zł. Zwiększono też ulgę za kompostowanie bioodpadów z 0,80 zł do 1,20 zł za m3 wody. Jednocześnie Gmina Dobra dopłaci brakujące 2,7 mln złotych do gospodarki odpadami z dochodów własnych niepochodzących z rachunków za odbiór śmieci, aby nie zwiększyć bardziej stawki opłat.

Wprowadzono maksymalną opłatę za odbiór śmieci. Zgodnie z nową ustawą w przypadku naliczania rachunków za śmieci od ilości zużytej wody, nie może być ona wyższa niż 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe. Obecnie jest to kwota 149,68 zł.

Gmina Dobra zgodnie z postulatami mieszkańców zwiększy liczbę worków na tworzywa sztuczne i papier. Mieszkańcy otrzymają w ciągu roku 80 sztuk niebieskich worków o pojemności 120 l przeznaczonych do gromadzenia papieru i 85 sztuk żółtych worków o pojemności 120 l przeznaczonych do gromadzenia odpadów z tworzyw sztucznych oraz metali. Zmniejszy się za to liczba zielonych worków przeznaczonych do gromadzenia odpadów ze szkła - do 14 sztuk.

Zwiększono też limit odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne pochodzących z drobnych remontów przyjmowanych nieodpłatnie przez PSZOK do 200 kg rocznie, aby w kolejnych latach osiągać poziomy recyklingu.

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druki deklaracji wraz ze wzorem wypełnionej deklaracji można znaleźć na stronie Urzędu Gminy Dobra www.dobraszczecinska.pl lub w Wydziale ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji w m. Dobra, ul. Graniczna 39B. Druki można też pobrać za pośrednictwem naszej strony:

Deklaracja w wersji .pdf
Wzór wypełnionej deklaracji

Ile zapłacą mieszkańcy za odbiór śmieci

Od 1 stycznia 2022 r. mieszkańcy płacą za odbiór śmieci wg nowej stawki - 7 zł za m3 zużytej wody. Przykładowo przy rocznym zużyciu wody na poziomie:

100 m3 - koszt odbioru śmieci wyniesie 58,33 zł/miesięcznie
120 m3 - koszt odbioru śmieci wyniesie 70,00 zł/miesięcznie
150 m3 - koszt odbioru śmieci wyniesie 87,50 zł/miesięcznie
200 m3 - koszt odbioru śmieci wyniesie 116,66 zł/miesięcznie

Przy rocznym zużyciu wody na poziomie ok. 256 m3 i większym koszt odbioru śmieci osiągnie maksymalną dopuszczalną stawkę czyli 149,68 złotych.

Jeśli ktoś kompostuje bioodpady i korzysta z ulgi z tym związanej (od stycznia wyniesie ona 1,20 za m3 wody), to przy rocznym zużyciu wody rachunki będą następujące:

100 m3 - koszt odbioru śmieci wyniesie 48,33 zł/miesięcznie
120 m3 - koszt odbioru śmieci wyniesie 58,00 zł/miesięcznie
150 m3 - koszt odbioru śmieci wyniesie 72,50 zł/miesięcznie
200 m3 - koszt odbioru śmieci wyniesie 96,66 zł/miesięcznie

Dlaczego wprowadzono zmiany w gospodarce odpadami?

Urząd Gminy Dobra dokonał szczegółowej analizy kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami. Podczas analizy uwzględniono zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z sierpnia 2021 r.

Dochody z rachunków za odbiór śmieci obecnie nie pokrywają kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi. Szacowany deficyt na koniec 2021 r. wyniesie ok. 4,7 mln zł. Związane jest to z rosnącymi cenami paliw, kosztami pracy, opłatami za przyjmowanie odpadów do sortowni, instalacji i składowisk, a także rosnącą ilością odpadów, szczególnie zielonych.

Koszty gospodarki odpadami komunalnymi w 2022 r. oszacowano na 11,75 mln zł. Przy obecnych stawkach za odbiór odpadów do budżetu wpłynie tylko 55% tej kwoty. Zabraknie 5,2 mln złotych. Zgodnie z wyliczeniami Urzędu Gminy Dobra, żeby system się zbilansował należałoby podnieść stawkę za odbiór śmieci z obecnej 4,80 zł na 11,00 zł.

"Tak wysokie podniesienie stawki uderzyłoby w naszych mieszkańców, szczególnie w uboższe rodziny. Dodatkowo nowa ustawa z sierpnia tego roku wprowadza maksymalną wysokość opłaty za śmieci. Nie może być ona wyższa niż 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe, co obecnie wynosi 149,68 zł. Nieruchomości posiadające większe tereny zielone, zużywające znaczne ilości wody do ich podlewania i generujące większą ilość odpadów zielonych, nie poniosą więc wyższej opłaty. Gmina może jednak skorzystać z wprowadzonych zmian w ustawie, które dają jej dodatkowe kompetencje. Rada gminy może teraz postanowić o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych, jeśli środki pozyskane z opłat są niewystarczające. Wcześniej ustawa nie dopuszczała takiej możliwości. Dzięki temu rozwiązaniu nie jesteśmy zmuszeni przerzucać wszystkich rosnących kosztów odbioru odpadów na mieszkańców" - wyjaśnia Wójt Gminy Dobra Teresa Dera.

Urząd Gminy Dobra zorganizował spotkania robocze z radnymi i analizował zmiany oraz prognozy finansowe związane z funkcjonowaniem gospodarki komunalnej podczas prac poszczególnych komisji. Ich wynikiem jest propozycja nowych uchwał, które zostały poddane głosowaniu podczas XXVII sesji Rady Gminy Dobra. 18 radnych poparło zmiany, 3 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Źródło: Urząd Gminy Dobra

Zasady odbioru bioodpadów od 1 stycznia 2022 r.:

Zobacz artykuły powiązane:
Masz dodatkowe zdjęcia do tej wiadomości lub widzisz błąd - zgłoś do naszej redakcji
Komentarze: 0

Szukaj w gminie Dobra

polecamy firmy/usługi

kodo

przedszkole_pszczolka.jpg
Akademia Twórczej Edukacji "Pszczółka"
Przedszkole Pszczółka w Mierzynie powstało z myślą stworzenia naturalnego środowiska jak najbliższego dziecku, dające poczucie pewności, akceptacji i bezpieczeństwa. Zapewniamy fachową i troskliwą opiekę, małe grupy zajęciowe, edukację poprzez zabawę. Zadzwoń po więcej informacji: +48 513 867 408.

trawniki.jpg
Zakładanie trawników
Jako firma z kilkunastoletnim doświadczeniem zajmujemy się profesjonalną niwelacją terenu oraz kompleksowym zakładaniem trawników. Chcesz mieć przed domem idealny trawnik? Zadzwoń: +48 501 585 105.
więcej

meble.jpg
Sklepy meblowe
Dom urządza się przez całe życie. Zanim zdecydujesz się o zmianie umeblowania lub dodatków zobacz ofertę sklepów meblowych w gminie Dobra i okolicy. Stoły, krzesła, komplety wypoczynkowe, wyroby renomowanych producentów... więcej

pizzerie.jpg
Czas na pizzę!
Margherita, Capricciosa, a może Meksykańska? Doskwiera Ci mały głód? Szybko zamów przez telefon pizzę lub inne smaczne danie. Sprawdź ofertę wybranych lokali, które dowożą gorące dania... więcej

reklama.jpg
Reklama w portalu
GminaDobra24.pl
Wypróbuj reklamę w portalu GminaDobra24.pl! Oferujemy kilkanaście profesjonalnych form reklamowych: artykuły promowane,
wizytówki, animowane reklamy. Skorzystaj z naszego doświadczenia. Przedstaw ofertę swojej firmy mieszkańcom gminy Dobra... więcej

reklama