Zaloguj się | Rejestracja

Wycinka drzew przy ul. Górnej i Koralowej w Bezrzeczu

czwartek, 14 lipca 2022 r., godz. 12:07  |  Wersja do druku

Z uwagi na protesty mieszkańców Bezrzecza przeciwko wycince drzew przy rozbudowie drogi powiatowej Bezrzecze - Wołczkowo w ciągu ul. Górnej i Koralowej, Powiat Policki dokonał powtórnej weryfikacji możliwości zachowania istniejących drzew. Po otrzymaniu oceny wykonanej przy pomocy pracowni dendrologicznej stwierdzono, że jedyną możliwością uratowania drzewostanu jest odstąpienie od inwestycji.Wykonana niezależna ekspertyza dendrologiczna wykazała, że większość drzew podlegających wycince w chwili obecnej znajduje się w niewielkiej odległości od jezdni wchodząc w skrajnię drogową, co stanowi naruszenie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. Korzenie drzew już obecnie uszkadzają jezdnię i chodniki. Pomijając lokalizację pasów rowerowych, przebudowa drogi powiatowej dokładnie po istniejącym śladzie (tj. wymiana konstrukcji jezdni i chodnika) praktycznie uniemożliwia zachowanie dębów zlokalizowanych w ciągu ul. Koralowej.

Główną przyczyną jest nieodwracalne uszkodzenie w trakcie realizacji inwestycji korzeni szkieletowych drzew, które skutkować będzie zachwianiem statyki drzewa. Drzewa te rosną w ciągu ul. Koralowej tylko dlatego, że w ich otoczeniu od wielu lat nie prowadzono żadnych robót ziemnych. Systemy korzeniowe drzew tworzą z już istniejącą infrastrukturą techniczną złożony konglomerat. Część systemów korzeniowych przerasta krawężniki, penetruje obszar pod chodnikiem i jezdnią, otacza sieci istniejących instalacji. Dodatkowo systemy korzeniowe ustabilizowane są przez ww. elementy i jakakolwiek czynność, np. wymiana krawężnika, będzie czynnością, która zaburzy stabilność drzewa.

W trakcie realizacji przebudowy ul. Górnej i Koralowej wykonawca zmuszony jest wykonać wykopy otwarte, które znajdować się będą w bardzo bliskiej odległości od drzew, tj. poniżej jakichkolwiek wartości krytycznych. Innymi słowy, jedyną możliwością uratowania drzewostanu jest odstąpienie od inwestycji, co z perspektywy uzyskanych dofinansowań i oczekiwań społecznych nie jest możliwe.

Mając na uwadze brak możliwości zachowania obecnego drzewostanu i jednocześnie przedstawione postulaty społeczne, Powiat Policki podjął dialog z przedstawicielami mieszkańców Bezrzecza, którego efektem są
następujące uzgodnienia:

1) Powiat Policki w trakcie realizacji inwestycji dążyć będzie do wygospodarowania jak największej ilości miejsc na nowe nasadzenia. Z uwagi na niewielką szerokość pasa drogowego w ciągu ul. Koralowej nasadzenia te będą miały formę żywopłotów, bądź ustawione zostaną donice z roślinnością,

2) Powiat Policki odstąpi od wycinki 1 drzewa w ciągu ul. Koralowej (klon pospolity) oraz 1 drzewa w ciągu ul. Górnej (dąb szypułkowy),

3) Powiat Policki podejmie działania w celu ustanowienia zachowanego dębu szypułkowego w ciągu ul. Górnej pomnikiem przyrody, dokonując jednocześnie korekty projektu inwestycji,

4) Powiat Policki sfinansuje na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu, stworzony we współpracy z placówką i Gminą Dobra, program edukacji ekologicznej,

5) Powiat Policki dokona zmiany projektowej w zakresie lokalizacji dodatkowego przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Koralowej, w rejonie skrzyżowania z ul. Diamentową,

6) Powiat Policki w trakcie trwania inwestycji będzie utrzymywał stały kontakt ze stroną społeczną.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Policach

Przebudowa ul. Górnej i Koralowej w Bezrzeczu

Prace budowlane zakładają przebudowę drogi powiatowej Bezrzecze - Wołczkowo na odcinku od granicy ze Szczecinem (przed skrzyżowaniem ulic Koralowej z Zaściankową) do pętli autobusowej w rejonie ul. Parkowej. Przebudowana zostanie konstrukcja jezdni, obustronne chodniki i skrzyżowania z poszczególnymi ulicami. Na skrzyżowaniu z ul. Szkolną powstanie mini rondo. Po obu stronach jezdni zaprojektowano pasy rowerowe o szerokości 1,5 m.

Przebudowana zostanie też pętla autobusowa w rejonie ul. Parkowej. Wjazd na pętlę odbywać się będzie za pomocą istniejącej drogi, która zostanie poszerzona do szerokości 7,0 m. W środku pętli zaprojektowano 21 miejsc postojowych dla pojazdów osobowych oraz jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych. Wybudowane zostaną przystanki autobusowe.

Odwodnienie drogi odbywać się będzie za pomocą projektowanych wpustów ulicznych oraz odwodnienia liniowego, częściowo do przebudowywanej kanalizacji deszczowej oraz częściowo do nowoprojektowanych kolektorów. W ciągu ulicy Miodowej powstanie nowa droga do istniejącego zbiornika retencyjnego i do rowerowego placu zabaw.

W zakres całej inwestycji wchodzą:
- przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej,
- przebudowa istniejących skrzyżowań,
- budowa i przebudowa chodników,
- budowa pasów rowerowych,
- budowa przystanków autobusowych,
- budowa pętli autobusowej,
- budowa miejsc postojowych i jezdni manewrowych,
- wykonanie oznakowania poziomego,
- wykonanie oznakowania pionowego,
- remont lub przebudowa istniejących zjazdów,
- budowa nowych zjazdów,
- wycinka kolidujących drzew i krzewów,
- budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do zbiornika retencyjno-infiltrującego wg odrębnego opracowania branżowego,
- usunięcie kolizji z istniejącym oświetleniem ulicznym wg odrębnego opracowania branżowego,
- usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą wodociągową, telekomunikacyjną, energetyczną, sanitarną, deszczową wg odrębnego opracowania branżowego.

Rozbudowa drogi powiatowej Bezrzecze - Wołczkowo w ciągu ulic Górnej i Koralowej ma na celu poprawę stanu nawierzchni drogi, poprawę bezpieczeństwa w ruchu samochodowym oraz ujednolicenie standardu technicznego ciągu komunikacyjnego łączącego Bezrzecze z Miastem Szczecin. Projekt inwestycji powstał przy ścisłej współpracy Powiatu Polickiego i Gminy Dobra, która udzieliła wsparcia finansowego na jego opracowanie.

Termin wykonania zamówienia wynosi 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Przebudowa ulic Górnej i Koralowej w Bezrzeczu (kliknij i powiększ):

Zobacz artykuły powiązane:

Masz dodatkowe zdjęcia do tej wiadomości lub widzisz błąd - zgłoś do naszej redakcji
Komentarze: 0

Szukaj w gminie Dobra

polecamy firmy/usługi

kodo

przedszkole_pszczolka.jpg
Akademia Twórczej Edukacji "Pszczółka"
Przedszkole Pszczółka w Mierzynie powstało z myślą stworzenia naturalnego środowiska jak najbliższego dziecku, dające poczucie pewności, akceptacji i bezpieczeństwa. Zapewniamy fachową i troskliwą opiekę, małe grupy zajęciowe, edukację poprzez zabawę. Zadzwoń po więcej informacji: +48 513 867 408.

trawniki.jpg
Zakładanie trawników
Jako firma z kilkunastoletnim doświadczeniem zajmujemy się profesjonalną niwelacją terenu oraz kompleksowym zakładaniem trawników. Chcesz mieć przed domem idealny trawnik? Zadzwoń: +48 501 585 105.
więcej

meble.jpg
Sklepy meblowe
Dom urządza się przez całe życie. Zanim zdecydujesz się o zmianie umeblowania lub dodatków zobacz ofertę sklepów meblowych w gminie Dobra i okolicy. Stoły, krzesła, komplety wypoczynkowe, wyroby renomowanych producentów... więcej

pizzerie.jpg
Czas na pizzę!
Margherita, Capricciosa, a może Meksykańska? Doskwiera Ci mały głód? Szybko zamów przez telefon pizzę lub inne smaczne danie. Sprawdź ofertę wybranych lokali, które dowożą gorące dania... więcej

reklama.jpg
Reklama w portalu
GminaDobra24.pl
Wypróbuj reklamę w portalu GminaDobra24.pl! Oferujemy kilkanaście profesjonalnych form reklamowych: artykuły promowane,
wizytówki, animowane reklamy. Skorzystaj z naszego doświadczenia. Przedstaw ofertę swojej firmy mieszkańcom gminy Dobra... więcej

reklama