WiadomośćPrzetarg na modernizację ulic Modrej i Koralowej
(Kategoria: Gmina Dobra Szczecińska - WIADOMOŚCI, INFORMACJE)
Dodane przez admin
sobota, 29 maja 2021 r., godz. 14:15

Przetarg na modernizację ulic Modrej
i Koralowej
Ruszył przetarg na modernizację ulic Modrej i Koralowej w szczecińskiej części Bezrzecza. Firmy zainteresowane realizacją inwestycji mogą składać swoje oferty do 14 czerwca. Prace budowlane mają ruszyć po zakończeniu inwestycji na ul. Szafera i węźle przesiadkowym Głębokie, najprawdopodobniej jesienią 2021 r.Miasto Szczecin ogłosiło przetarg na modernizację ulic Modrej i Koralowej w szczecińskiej części Bezrzecza. Poinformował o tym w mediach społecznościowych Prezydent Szczecina Piotr Krzystek. To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Szczecina i gminy Dobra. Remont ulic Modrej i Koralowej przekładany był już bowiem kilkukrotnie.

Inwestycja obejmuje wykonanie m.in.: przebudowy ul. Modrej i Koralowej - poszerzenie jezdni i wykonanie nowej konstrukcji jezdni, wykonanie pasów rowerowych, przebudowę skrzyżowań z drogami publicznymi, budowę zatoki autobusowej, przebudowę i budowę chodników, przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych, wykonanie elementów stałej organizacji ruchu, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej, renowację istniejącego kanału deszczowego, budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego, budowę kanału technologicznego, przebudowę kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego tj. przebudowę kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci gazowej, sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej, likwidację nieczynnej sieci ciepłowniczej, remont istniejącego przepustu, wycinkę drzew i krzewów kolidujących z przebudową, urządzenie projektowanej zieleni w postaci drzew, krzewów, wykonanie nasadzeń zastępczych, wprowadzenie, utrzymanie oraz likwidację organizacji ruchu na czas budowy, rozbiórkę wzmocnienia nad kolektorem deszczowym oraz pozostałe prace zgodnie z dokumentacją projektową.

Kilka lat temu wartość prac wyceniono na ponad 16 mln złotych. Opisane prace dotyczyć będą jedynie szczecińskiego odcinka drogi prowadzącej w kierunku Bezrzecza i Wołczkowa. Fragment ulicy Koralowej, od ulicy Zaściankowej w kierunku szkoły, stanowi własność Powiatu Polickiego, który planuje remont tej ulicy wraz z ul. Górną dopiero w 2023 r.

Przypominamy też, że w lutym 2021 r. na zlecenie Gminy Dobra ruszyły prace projektowe związane z nowym połączeniem drogowym miejscowości Wołczkowo i Bezrzecze ze Szczecinem. Termin wykonania dokumentacji to 12 miesięcy.

Alternatywne połączenie Wołczkowa i Bezrzecza ze Szczecinem będzie jednojezdniową, dwupasmową drogą klasy G, z rozmieszczonymi rondami w miejscach przecięcia i zbliżenia do głównych dróg zbiorczych i lokalnych, obsługujących przyległe obszary. Jedno z rond będzie zlokalizowane mniej więcej na wysokości ul. Parkowej, a drugie na wysokości ul. Miętowej i Bukszpanowej. Wzdłuż trasy zaprojektowano ponadto: chodniki wraz z przejściami dla pieszych, przystanki komunikacji autobusowej, pas dzielący pomiędzy jezdnią a ciągami pieszymi i rowerowymi, pas na wykonanie skarp i ogrodzenia oraz wykonanie ziemnego ekranu akustycznego celem ograniczenia emisji hałasu.

Przy drodze powstanie nowa ścieżka rowerowa, która będzie połączeniem sieci tras rowerowych w Szczecinie i Dobrej.

Realizacja nowego połączenia drogowego ma na celu odciążenie obecnych dróg prowadzących z Bezrzecza i Wołczkowa do Szczecina, które w godzinach komunikacyjnego szczytu są zakorkowane. Nowa droga powinna poprawić komunikację pomiędzy gminą Dobra a Szczecinem i przenieść część ruchu przez Wołczkowo i Bezrzecze poza wskazane miejscowości. Dzięki temu zmniejszy się hałas w centrum miejscowości i poprawi bezpieczeństwo na drodze.

Alternatywne połączenie ze Szczecinem zwiększy też płynność ruchu w sytuacjach awaryjnych i stworzy komplementarny ciąg komunikacyjny względem planowanej budowy Zachodniej Obwodnicy Szczecina. Poprawi się również skomunikowanie gminy Dobra z budowaną pętlą autobusowo-tramwajową przy ul. Nowoszerokiej oraz halą widowiskowo-sportową Netto Arena w Szczecinie. Droga zacznie się zaraz za Wołczkowem (od strony Głębokiego), a zakończy na ul. Nowoszerokiej.

Gmina zarezerwowała w planie finansowym ponad 6 mln złotych na realizację tej inwestycji. Budowa została zaplanowana na lata 2022-23.

Jednym z podstawowych warunków przy projektowaniu docelowym drogi, będzie takie jej poprowadzenie, aby maksymalnie zminimalizować jej wpływ na obecnych użytkowników obszarów w rejonie jej przebiegu. Warto też dodać, że w projekcie budowy nowego ronda w ciągu ulicy Nowoszerokiej pozostawiono wolny pas z przeznaczeniem na przyszłe włączenie drogi alternatywnej w nowy układ drogowy, planowany do realizacji przy hali widowiskowo-sportowej w Szczecinie.


Zobacz artykuły powiązane:

Remont Modrej i Koralowej jeszcze w 2021 roku

Remont Modrej i Koralowej dopiero w 2019 roku?

Remont Modrej i Koralowej – kolejne opóźnienia

Przebudowa ul. Modrej i KoralowejŹródło: Gmina Dobra 24 - Portal Mieszkańców > Dobra Szczecińska
( http://gminadobra24.pl/news.php?extend.7491 )