WiadomośćBezpłatne przejazdy dla uczniów - uprawnienia
(Kategoria: Gmina Dobra Szczecińska - WIADOMOŚCI, INFORMACJE)
Dodane przez admin
środa, 02 października 2019 r., godz. 06:21

Bezpłatne przejazdy dla uczniów z gminy Dobra - przedłużenie uprawnień
30 września skończyła się ważność uprawnień nadanych na Szczecińskiej Karcie Aglomeracyjnej lub Szczecińskiej Karcie Rodzinnej dających możliwość bezpłatnego podróżowania komunikacją miejską dla dzieci. Aby dalej móc podróżować autobusami i tramwajami bez biletu należy udać się z podbitą legitymacją szkolną do Punktów Obsługi Klienta ZDiTM w Szczecinie.Przypomnijmy, 27 września 2018 r. Wójt Gminy Dobra Teresa Dera i Prezydent Miasta Szczecin Piotr Krzystek podpisali porozumienie w sprawie przystąpienia Gminy Dobra do projektu nadania uprawnień do bezpłatnych przejazdów dla uczniów z naszej gminy. Dzięki podpisanej umowie, od 1 października 2018 r. uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych zamieszkujący na terenie gminy Dobra nie muszą płacić za bilety autobusowe i tramwajowe, którymi zarządza Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

Korzystać z darmowych przejazdów można na podstawie karty SKA (Szczecińska Karta Aglomeracyjna) i/lub SKR (Szczecińska Karta Rodzinna). Należy tylko pamiętać, że 30 września skończyła się ważność uprawnień dających możliwość bezpłatnego podróżowania komunikacją miejską dla dzieci. Aby dalej móc podróżować autobusami i tramwajami bez biletu należy udać się z podbitą legitymacją szkolną do Punktów Obsługi Klienta ZDiTM. Uprawnienia nadawane są na okres do 30 września danego roku kalendarzowego, na który jest aktualnie podbita legitymacja.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Szczecin o przyznaniu uprawnień do bezpłatnych przejazdów decyduje adres zamieszkania widniejący na legitymacji szkolnej. W przypadku, gdy szkoła wydaje nowy wzór legitymacji szkolnej, na której nie ma adresu zamieszkania, placówka powinna wydać dodatkowe zaświadczenie, na którym adres będzie wpisany.

Nowe karty SKA wyrabiane są na podstawie wypełnionego wniosku o wydanie Szczecińskiej Karty Aglomeracyjnej, do którego należy dołączyć aktualne zdjęcie dziecka oraz ważnej legitymacji szkolnej. W przypadku dziecka niepełnoletniego wniosek musi być wypełniony i podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego. Wnioski o wydanie Szczecińskiej Karty Aglomeracyjnej składa się w kasie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie przy ul. Klonowica 5. SKA stanowi jedynie bilet na przejazdy transportem zbiorowym organizowanym przez ZDiTM w Szczecinie.

Wnioski o wydanie lub przedłużenie ważności Szczecińskiej Karty Rodzinnej (dla rodzin z gminy Dobra z co najmniej dwójką dzieci do 24 roku życia) składa się w Urzędzie Gminy Dobra przy ul. Lipowej 51 w Wołczkowie. Do wniosku o wydanie lub przedłużenie ważności Szczecińskiej Karty Rodzinnej należy załączyć ważne legitymacje szkolne dzieci uczących się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych lub zaświadczenia uczelni o studiach dziennych stacjonarnych. Ponadto do wniosku o przyznanie po raz pierwszy Szczecińskiej Karty Rodzinnej załącza się zdjęcie każdego członka rodziny, który wnosi o przyznanie karty.

Szczecińska Karta Rodzinna uprawnia nie tylko do korzystania z ulg w zakresie transportu zbiorowego, ale również szerokiej oferty partnerów programu Szczecin Przyjazny Rodzinie. Wykaz ulg na stronie: www.przyjaznyrodzinie.szczecin.pl

Gmina Dobra w całości pokrywa koszty udzielonych uprawnień do bezpłatnych przejazdów Zarządowi Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

Źródło: Urząd Gminy Dobra

Podpisanie umowy na bezpłatne przejazdy dla uczniów z gminy Dobra:

Zobacz artykuły powiązane:

Umowa na bezpłatne przejazdy dla uczniów z gminy Dobra

Bezpłatne przejazdy dla wszystkich uczniów w gminie Dobra od 1 października

Bezpłatne przejazdy dla wszystkich uczniów w gminie Dobra

Darmowe przejazdy dla wszystkich uczniów
w Szczecinie

Bezpłatne przejazdy dla uczniów w gminie DobraŹródło: Gmina Dobra 24 - Portal Mieszkańców > Dobra Szczecińska
( http://gminadobra24.pl/news.php?extend.6008 )