Zaloguj się | Rejestracja

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

piątek, 02 listopada 2018 r., godz. 17:23  |  Wersja do druku

Czym jest właściwie ten osławiony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp)? Przede wszystkim, ze względu na uwarunkowania własnościowe, geograficzne czy prawne, rzadkością jest uchwalanie jednego planu miejscowego dla całej gminy. Zazwyczaj mówimy o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego uchwalanych dla różnych terenów. Wracając jednak do podstawowego pytania czym jest i co daje mpzp?W skrócie można powiedzieć, że jest to dokument będący aktem prawa lokalnego, będący rozwinięciem polityki planistycznej gminy wyrażonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy przestrzennego. Dokument studium jest obligatoryjny i obowiązuje dla całej gminy. Gmina Dobra objęta jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra (Uchwała Nr III/48/02 Rady Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2002 r. zmieniona Uchwałą Nr XXXVIII/558/10 Rady Gminy Dobra z dnia 24 czerwca 2010 r., zmieniona Uchwałą nr VII/88/2015 Rady Gminy Dobra z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniona uchwałą nr XXIV/320/2017 Rady Gminy Dobra z dnia 25 maja 2017 r., oraz zmieniona Uchwałą nr XXXVI/485/2018 Rady Gminy Dobra z dnia 18 października 2018 r.).

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest opracowaniem fakultatywnym, tzn. gminy nie mają obowiązku jego sporządzania. Przed przystąpieniem do sporządzenia projektu planu należy wykonać podstawowe opracowanie ekofizjograficzne. Następstwem wykonania planu miejscowego jest zaś obowiązek sporządzenia dokumentów takich jak prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ocena oddziaływania na środowisko. Rozwiązania zaproponowane w planie mogą bowiem istotnie wpływać na przekształcenia środowiska przyrodniczego oraz na wartość nieruchomości. To z kolei wiąże się z kosztami ponoszonymi przez gminę na skutek konieczności wypłacenia odszkodowań (gdy wartość terenu spadła) lub z wpływami (gdy wartość wzrosłą). Niestety wpływy do budżetu są niezmiernie rzadkie, ponieważ te zapisy można łatwo ominąć. Odszkodowania gmina musi wypłacić zawsze, natomiast w przypadku gdy wartość gruntu wzrasta, to właściciel danego gruntu musi zapłacić gminie różnice wartości gruntu, ale tylko w sytuacji gdy sprzedaje swoją ziemie w ciągu 5 lat od uchwalenia mpzp. W praktyce właściciele gruntów zbywają swoje działki w okresie powyżej 5 lat i gmina nie uzyskuje żadnych wpływów budżetowych związanych z uchwaleniem planu miejscowego. Jak wskazano powyżej plany miejscowe niosą za sobą konieczność wypłaty odszkodowań. Już w 2012 roku szacowano, że odszkodowania za przyjęte plany na terenie całego kraju mogą wynieść nawet 130 mld złotych.

Z tego też względu wiele gmin w Polsce bardzo ostrożnie podchodzi do procesu uchwalania mpzp, mając na uwadze bilansowanie budżetu gminy. Oczywiście plany miejscowe mają swoje niezaprzeczalne zalety, takie jak funkcje regulacyjne, informacyjne czy koordynacyjne, jednak zawsze należy mieć na uwadze rachunek ekonomiczny wynikający z ich uchwalania. Wskazać także trzeba, że ewentualne korekty w planach lub zmiany planu miejscowego powodują konieczność przeprowadzenia całej kosztownej procedury jaka obowiązuje przy jego uchwaleniu. Dodatkowo należy pamiętać, że plany miejscowe nie powstają w próżni i uchwalenie planu miejscowego na danym terenie nie spowoduje, że funkcje, które już się tam znajdują zostaną z danego terenu usunięte.

Stąd też istotne jest, aby pokrywać planami nowe obszary gminy, jednak by nie robić tego rewolucyjnie uchwalając plan miejscowy dla całej gminy, ale ewolucyjnie opracowywać plany w miejscach, które nie będą rodziły wysokich kosztów odszkodowawczych, a jednocześnie będą zapewniały wzrost jakości szeroko pojętego ładu przestrzennego. Dlatego też obecnie gmina realizuje plany częściowe, realizując zadania własne lub podejmuje prace nad planem miejscowym na wniosek i koszt inwestora.

Na terenie gminy Dobra obowiązują 122 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Na dzień dzisiejszy podjętych jest 20 uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra. Ponadto podjęto 6 uchwał w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra.

"Przypominam, że już w poprzednich latach, gmina przygotowywała się do gruntownej zmiany studium oraz przygotowania pełnych planów miejscowych dla miejscowości Dobra, Wołczkowo, Dołuje, Bezrzecze oraz Mierzyna. Ze względu jednak na brak w ówczesnym czasie terenów dla rozwoju układu drogowego na terenie gminy i związanego z tym niewystarczającego powiązania obszarów planu z gminami sąsiednimi konieczne było w 2013 roku odstąpienie od dalszych prac nad dokumentami planistycznymi. Wynikało to z braku możliwości uzyskania uzgodnień dla planowanych dokumentów dotyczących obszarów całych miejscowości. Obecnie mając na uwadze postępującą poprawę warunków drogowych na terenie gminy ,w tym w szczególności w zakresie budowy dróg łączących miejscowości jak np. Bezrzecze-Skarbimierzyce, Wołczkowo-Redlica, czy też wypracowany nowy korytarz drogowy po terenie wojskowym w Bezrzeczu, oraz możliwość połączenia ulicy Spółdzielców z ulicą Łukasińskiego możliwe będzie przystępowanie do opracowywania planów miejscowych w szerszym niż dotychczas zakresie. Należy jednak pamiętać, że proces uchwalania planów jest czasochłonny oraz wymagający wielu uzgodnień, w tym także w zakresie prawa własności. Mogę zapewnić, że mając wyklarowaną wizję i możliwości rozwoju infrastruktury drogowej przejmującej ruch tranzytowy, przystąpimy do etapowego sporządzania planów miejscowych dla poszczególnych miejscowości" - komentuje Wójt Gminy Dobra Teresa Dera.

Źródło: Urząd Gminy Dobra

Masz dodatkowe zdjęcia do tej wiadomości lub widzisz błąd - zgłoś do naszej redakcji
Komentarze: 0

Szukaj w gminie Dobra

polecamy firmy/usługi

elite.jpg


McDonalds.jpg

przedszkole_pszczolka.jpg
Akademia Twórczej Edukacji "Pszczółka"
Przedszkole Pszczółka w Mierzynie powstało z myślą stworzenia naturalnego środowiska jak najbliższego dziecku, dające poczucie pewności, akceptacji i bezpieczeństwa. Zapewniamy fachową i troskliwą opiekę, małe grupy zajęciowe, edukację poprzez zabawę. Zadzwoń po więcej informacji: +48 513 867 408.

trawniki.jpg
Zakładanie trawników
Jako firma z kilkunastoletnim doświadczeniem zajmujemy się profesjonalną niwelacją terenu oraz kompleksowym zakładaniem trawników. Chcesz mieć przed domem idealny trawnik? Zadzwoń: +48 501 585 105.
więcej

meble.jpg
Sklepy meblowe
Dom urządza się przez całe życie. Zanim zdecydujesz się o zmianie umeblowania lub dodatków zobacz ofertę sklepów meblowych w gminie Dobra i okolicy. Stoły, krzesła, komplety wypoczynkowe, wyroby renomowanych producentów... więcej

pizzerie.jpg
Czas na pizzę!
Margherita, Capricciosa, a może Meksykańska? Doskwiera Ci mały głód? Szybko zamów przez telefon pizzę lub inne smaczne danie. Sprawdź ofertę wybranych lokali, które dowożą gorące dania... więcej

reklama.jpg
Reklama w portalu
GminaDobra24.pl
Wypróbuj reklamę w portalu GminaDobra24.pl! Oferujemy kilkanaście profesjonalnych form reklamowych: artykuły promowane,
wizytówki, animowane reklamy. Skorzystaj z naszego doświadczenia. Przedstaw ofertę swojej firmy mieszkańcom gminy Dobra... więcej

reklama