WiadomośćRIO uchyla uchwałę. Zapłacimy więcej za śmieci?
(Kategoria: Gmina Dobra Szczecińska - WIADOMOŚCI, INFORMACJE)
Dodane przez admin
czwartek, 04 lipca 2019 r., godz. 06:46

RIO uchyla uchwałę. Zapłacimy więcej
za odbiór śmieci?
Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła, że rozdzielenie stawki za odbiór śmieci na wodę przeznaczoną na cele bytowe i bezpowrotnie zużytą (tzw. ogrodową) jest niezgodne z ustawą. Tym samym gmina nie będzie mogła stosować tańszej stawki dla osób, które podlewają ogrody, ale jedną droższą dla wszystkich. To wynik zaskarżenia uchwały Rady Gminy Dobra przez 7 radnych, którzy uważali, że podwyżka stawki liczonej od wody ogrodowej jest zbyt duża.Nowe stawki opłat za śmieci

Podczas VI sesji Rady Gminy Dobra, która odbyła się w czwartek, 30 maja, radni większością głosów (11 za, 7 przeciw, 2 wstrzymało się od głosu) przyjęli uchwałę dotyczącą nowych stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z nowymi stawkami, które miały się nie zmienić do 31 grudnia 2022 r. (na taki okres podpisano umowę z firmami odpowiedzialnymi za odbiór odpadów), w przypadku segregacji śmieci mieliśmy zapłacić opłatę w wysokości 4,80 zł za 1 m3 wody (wcześniej 4,30 zł). Przy braku segregacji nowa stawka miała wynieść 9 zł za 1 m3 (wcześniej 6,60 zł). Wzrosła też stawka opłaty liczona za 1 metr sześcienny wody bezpowrotnie zużytej i teraz miała wynieść 2 zł (dotychczas 10 groszy) - dla osób segregujących i niesegregujących śmieci. Wzrost opłat związany był z większymi kosztami i nową umową, którą Gmina Dobra podpisała z konsorcjum firm Z.P.H.G. Jumar Julian Maruszewski i Remondis Szczecin Sp. z o.o. wyłonionym w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy Dobra. Poprzednie ceny obowiązywały od 2013 roku.

Przeważająca liczba radnych była za częściowym zwiększeniem stawek liczonych od wody bytowej i znacznym wzrostem opłat liczonych od wody ogrodowej, argumentując m.in., że obecna stawka jest bardzo niska (10 groszy) i że przy większym zużyciu wody ogrodowej zwiększona jest liczba odpadów zielonych. Inni radni sugerowali, aby podwyżka była rozłożona równo na wszystkich mieszkańców, nawet tych, którzy nie mają trawników lub zużywają bardzo mało wody ogrodowej.

Na podstawie nowych stawek wyliczyliśmy, że zdecydowana większość mieszkańców zapłaci od kilku do kilkunastu złotych więcej w skali miesiąca. Np. przy zużyciu 96 m3 wody rocznie, w tym 12 m3 wody ogrodowej, podwyżka wyniesie 5,40 zł w skali miesiąca. Inny przykład: rodzina zużywa 180 m3 wody rocznie, w tym 30 m3 wody ogrodowej - podwyżka wynosi 11 zł miesięcznie. Przy założeniu zużycia na poziomie 185 m3, w tym aż 65 m3 wody ogrodowej podwyżka wyniesie 15,30 zł.

7 radnych skarży uchwałę Rady Gminy Dobra

Uchwała wywołała gorącą dyskusję podczas majowej sesji oraz burzę w mediach społecznościowych i regionalnych. Radni opozycyjni w stosunku do Wójt Gminy Dobra zaprosili na sesję media i mieszkańców, którzy nie zgadzali się z podwyżkami. Po sesji ukazał się szereg artykułów z sensacyjnymi tytułami np. "Podwyżka za wodę o... 2000 procent" (Głos Szczeciński), "Cena wody do podlewania ogrodu w górę o 2 tys. procent" (Wirtualna Polska). Część radnych opozycyjnych udostępniała te artykuły w mediach społecznościowych nie próbując nawet tłumaczyć mieszkańcom, że zawierają nieprawdę. Podawano tylko nazwiska radnych, którzy głosowali za nowymi stawkami. Tymczasem woda nie podrożała tylko opłata za śmieci liczona od wody ogrodowej.

Po sesji radni Magdalena Zagrodzka, Monika Duziak, Katarzyna Ciurzyńska, Ewa Głowacka, Mariusz Lindner, Paweł Malinowski i Janusz Zarzycki postanowili zaskarżyć uchwałę z nowymi stawkami do Wojewody Zachodniopomorskiego. Ten przekazał skargę dalej do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie. Radni chcieli uchylić uchwałę dotyczącą stawek śmieciowych, a szczególnie stawki za wodę bezpowrotnie zużytą do podlewania ogrodów.

Wynik skargi zaskoczył jednak wszystkich i może oznaczać podwyżki opłat za śmieci dla wszystkich mieszkańców gminy Dobra. Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła, że rozdzielenie stawki za odbiór śmieci na wodę przeznaczoną na cele bytowe i bezpowrotnie zużytą (tzw. ogrodową) jest niezgodne z ustawą. Tym samym nie można stosować tańszej taryfy za śmieci liczonej od wody zużytej do podlewania ogrodów.

"Słynne powiedzenie "Jaką bronią walczysz - od takiej giniesz" znalazło potwierdzenie w naszej gminnej rzeczywistości" - to jeden z pierwszych komentarzy po decyzji RIO, który opublikowała radna Władysława Gruszczyńska. "Szum medialny na wszystkich portalach i złożone pismo ma swoje zakończenie w postaci uchylenia uchwały przez RIO. Pomimo ostrej dyskusji na sesji - nic nie pomogło. Grupa zadowolonych z siebie radnych składa pismo o uchylenie uchwały. Tak też się stało. Kolegium stwierdziło, że ustalona stawka z drugiego wodomierza jest niezgodna z ustawą z art. 6j. Zamiast tańszych śmieci teraz osoby podlewający swoje trawniki i ogrody będą płacić stawkę rzeczywistą za wodę. Takim to sposobem zamiast mniej wyszło więcej. Maksymą powinno być mądre powiedzenie" zanim coś zrobisz - zastanów się dwa razy" I na zakończenie - Droga opozycjo (bo tak się nazwaliście sami) czasem dobrze posłuchać drugiej strony zanim podejmie się ważne decyzje" - możemy przeczytać na profilu FB radnej Władysławy Gruszczyńskiej.

Ustawa śmieciowa

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, uchwalona przez rząd w 2011 roku, narzuciła samorządom cztery sposoby naliczania opłat: metoda związana z liczbą osób zamieszkujących daną nieruchomość, jednolita opłata dla każdego gospodarstwa domowego, opłata liczona od powierzchni lokalu mieszkalnego oraz opłata oparta na zużyciu wody (używanie wody w gospodarstwie jest powiązane z ilością generowanych odpadów np. gotowanie, sprzątanie; w przypadku wody ogrodowej jest to związane z ilością odpadów biodegradowalnych).

Ustawa śmieciowa narzuciła samorządom wiele ograniczeń i właściwie żadna z metod naliczania opłat za śmieci nie jest doskonała. W przypadku gminy Dobra trudno wprowadzić jednolitą opłatę dla każdego gospodarstwa domowego, ponieważ poszczególne gospodarstwa różnią się znacznie wielkością i ilością osób, które je zamieszkują. Nie do końca sprawiedliwe byłoby również wprowadzenie opłaty związanej z liczbą osób zamieszkujących daną nieruchomość. Część mieszkańców gminy zameldowana jest w Szczecinie i trudno sprawdzić ile faktycznie osób zamieszkuje daną nieruchomość. Przykładem, o którym już wspominaliśmy, jest podwarszawska gmina Marki, która postanowiła zmienić sposób naliczania opłat - z metody związanej z liczbą osób zamieszkujących daną nieruchomość na opłatę opartą na zużyciu wody. Ma to być sposób na walkę z oszustami, którzy zaniżają liczbę mieszkańców. Według szacunków urzędników w gminie Marki jest o 6 tysięcy więcej mieszkańców niż osób zgłoszonych w deklaracjach śmieciowych. Metoda oparta na zużyciu wody pozwala natomiast na uchwycenie rzeczywistej liczby mieszkańców.

Ustawa śmieciowa doprowadziła też do monopolu. Firmy wywożące śmieci podzieliły między siebie rynek i teraz dyktują ceny. Podwyżki za śmieci są teraz w całej Polsce.

Zobacz artykuły powiązane:

Ustawa śmieciowa - będą zmiany. Warto segregować odpady

Nowe stawki opłat za śmieci w gminie DobraŹródło: Gmina Dobra 24 - Portal Mieszkańców > Dobra Szczecińska
( http://gminadobra24.pl/news.php?extend.5784 )