WiadomośćStypendia dla zdolnych uczniów z gminy Dobra
(Kategoria: Gmina Dobra Szczecińska - WIADOMOŚCI, INFORMACJE)
Dodane przez admin
poniedziałek, 12 września 2022 r., godz. 12:40

Stypendia dla zdolnych uczniów z gminy Dobra
Do 20 września 2022 r. trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium dla najzdolniejszych uczniów z terenu gminy Dobra. Z wnioskiem wystąpić mogą rodzice uczniów (za pośrednictwem dyrektora szkoły), a także rada rodziców i dyrekcja szkoły. Jest o co się starać, gdyż wysokość stypendium może wynieść aż 1000 zł.Sposób przyznawania stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce reguluje uchwała Rady Gminy Dobra z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Dobra dla uczniów szczególnie zdolnych.

Uczniowie powinni wykazać się w roku szkolnym 2021/2022 wzorową lub bardzo dobrą oceną z zachowania, średnią co najmniej 4,75 oraz być laureatami konkursów, olimpiad przedmiotowych, albo turniejów wiedzy o zasięgu powiatowym, regionalnym lub wojewódzkim.

O przyznanie stypendium starać się mogą uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych - pobierz wniosek.

Wniosek można składać do dnia 20 września 2022 r. Szczegółowe informacje na temat stypendium można uzyskać w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Dobrej, z siedzibą przy ul. Daniela 32 w Dołujach, tel. 91 311 37 38.

Źródło: Urząd Gminy DobraŹródło: Gmina Dobra 24 - Portal Mieszkańców > Dobra Szczecińska
( http://gminadobra24.pl/news.php?extend.8510 )