WiadomośćPropozycje do budżetu Gminy Dobra
(Kategoria: Gmina Dobra Szczecińska - WIADOMOŚCI, INFORMACJE)
Dodane przez admin
wtorek, 07 września 2021 r., godz. 13:57

Propozycje do budżetu Gminy Dobra
Do 30 września można przedstawiać propozycje zadań i inwestycji do budżetu gminy Dobra na 2022 rok. Wnioski mogą składać mieszkańcy gminy Dobra, radni, rady sołeckie i organizacje pozarządowe ubiegające się o dotacje.Wójt Gminy Dobra wydała zarządzenie w sprawie opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu na 2022 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025.

Zobowiązuje się w nim dyrektora instytucji kultury, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy, kierowników wydziałów, referatów i pracowników realizujących zadania na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Dobra zwanych dalej "dysponentami" środków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, do opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej.

Radni, rady sołeckie, organizacje pozarządowe ubiegające się o dotację i mieszkańcy gminy Dobra mogą zgłaszać wnioski o ujęcie w budżecie zadań w terminie do 30 września 2021 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Dobra dostępne jest na stronie BIP Urzędu Gminy - kliknij tutaj.

Źródło: Skarbnik Gminy Dobra Jolanta JankowskaŹródło: Gmina Dobra 24 - Portal Mieszkańców > Dobra Szczecińska
( http://gminadobra24.pl/news.php?extend.7689 )