WiadomośćKonsultacje społeczne w Buku, Grzepnicy i Łęgach
(Kategoria: Gmina Dobra Szczecińska - WIADOMOŚCI, INFORMACJE)
Dodane przez admin
poniedziałek, 14 czerwca 2021 r., godz. 06:53

Konsultacje społeczne w Buku, Grzepnicy
i Łęgach
Trwają konsultacje społeczne w sprawie sporządzenia projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Dobra, w ramach projektu "Planowanie z mieszkańcami" (POWR.02.19.00-00-KP12/18). Głównym celem konsultacji jest możliwie szerokie poznanie opinii i preferencji mieszkańców gminy.W ramach konsultacji społecznych Urząd Gminy Dobra zorganizował spotkania z mieszkańcami w miejscowościach: Buk, Grzepnica i Łęgi. Odbędą się one w następujących terminach:

Buk - 16 czerwca 2021 r. godz. 17:00
Świetlica Środowiskowa, Buk 42, 72-003 Dobra

Grzepnica - 17 czerwca 2021 r. godz. 17:00
Świetlica Środowiskowa, Grzepnica 8c, 72-003 Dobra

Łęgi - 18 czerwca 2021 r. godz. 17:00
Świetlica Środowiskowa, Łęgi ul. Na Świdwie 5b, 72-003 Dobra

Spotkania poświęcone będą informowaniu mieszkańców o znaczeniu i wyjaśnieniu założeń studium w oparciu m.in. o posiadany bilans oraz pozyskaniu oczekiwań i potrzeb mieszkanek i mieszkańców w kontekście opracowania projektu. Spotkania będą miały na celu ukierunkowanie na włączenie mieszkańców na etapie powstawania założeń i koncepcji nowego studium, zapoznanie z zakresem opracowania, omówienie procedury planistycznej, przebiegu konsultacji społecznych, a także zebranie wniosków oraz poznanie problemów i potrzeb mieszkańców.

Spotkania prowadzone będą z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych.

Zapraszamy do czynnego udziału w konsultacjach.

Źródło: Urząd Gminy DobraŹródło: Gmina Dobra 24 - Portal Mieszkańców > Dobra Szczecińska
( http://gminadobra24.pl/news.php?extend.7518 )