WiadomośćUsuwanie azbestu w gminie Dobra
(Kategoria: Gmina Dobra Szczecińska - WIADOMOŚCI, INFORMACJE)
Dodane przez admin
wtorek, 12 stycznia 2021 r., godz. 19:17

Usuwanie azbestu w gminie Dobra
Gmina Dobra od wielu lat realizuje program usuwania wyrobów zawierających azbest. Również w tym roku akcja będzie kontynuowana. Do końca marca Urząd Gminy Dobra przyjmować będzie wnioski o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest.Wójt Gminy Dobra przypomina o naborze wniosków na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest w 2021 roku. Termin składania wniosków upływa 31 marca 2021 r.

Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy Dobra, ul. Lipowa 51, Wołczkowo, 72-003 Dobra lub Urząd Gminy Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra. Urząd jest czynny w godzinach: poniedziałek 8:30 - 16:30, wtorek - czwartek 7:30 - 15:30, piątek 7:30 - 15:00.

Formularz wniosku jest dostępny na stanowisku Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dobra, w sekretariatach urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Dobra - tutaj. Sposób realizacji wniosków będzie uzależniony od wielkości pozyskanego przez gminę dofinansowania na 2021 rok, bądź środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie.

O pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne, posiadające tytuł prawny do nieruchomości na terenie gminy Dobra, a także wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie, przedstawiciele kościoła. W budynku nie może być prowadzona działalność gospodarcza.

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, szczegóły na stronie: www.wfos.szczecin.pl.

W ramach zadania planuje się pokryć w całości koszty związane z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem pokryć dachowych z eternitu oraz usunięciem materiałów zawierających azbest składowanych na posesjach. Odbioru, transportu i przekazania do utylizacji dokona firma wybrana przez wójta gminy w trybie zapytania ofertowego bądź przetargu.

Uwaga! Właściciel nieruchomości sam pokrywa koszty nowego pokrycia dachowego.

Wszelkie informacje i wyjaśnienia związane z usuwaniem azbestu z terenu gminy Dobra można uzyskać pod nr tel.: 91 311 38 40.

Źródło: Urząd Gminy DobraŹródło: Gmina Dobra 24 - Portal Mieszkańców > Dobra Szczecińska
( http://gminadobra24.pl/news.php?extend.7206 )