WiadomośćZachodniopomorska Karta Rodziny
(Kategoria: Gmina Dobra Szczecińska - WIADOMOŚCI, INFORMACJE)
Dodane przez przemek
poniedziałek, 07 maja 2018 r., godz. 10:09

Zachodniopomorska Karta Rodziny
Rodziny z gminy Dobra z minimum dwojgiem dzieci objęte są wsparciem Zachodniopomorskiej Karty Rodziny. Karta umożliwia korzystanie, na preferencyjnych warunkach z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i innych usług oferowanych przez partnerów Programu.Zachodniopomorska Karta Rodziny wydawana jest bezpłatnie. Wykaz ulg znajduje się na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie: www.rops.wzp.pl

O wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny mogą ubiegać się:
a) rodzice (małżonkowie rodziców) prowadzący wspólne gospodarstwo domowe z minimum dwojgiem dzieci oraz dzieci (do 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki, dożywotnio w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności);
b) rodziny zastępcze zamieszkałe pod wspólnym adresem;
c) rodzinne domy dziecka.

Reklamy Google:


Wójt Gminy Dobra zaprasza uprawnionych Mieszkańców Gminy Dobra do składania wniosków o Zachodniopomorską Kartę Rodziny w Wydziale Spraw Obywatelskich i Ochrony Środowiska w Wołczkowie przy ul. Lipowej 51. Wniosek dostępny jest WSOiOŚ w Wołczkowie lub na stronie BIP Urzędu Gminy Dobra: www.bip.dobraszczecinska.pl

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku:
• dowód osobisty wnioskodawcy (rodzica),
• aktualne legitymacje szkolne dzieci, a w przypadku dzieci, które ukończyły 18 rok życia aktualne legitymacje szkolne (studenckie) lub aktualne zaświadczenia z uczelni o kontynuacji nauki,
• oświadczenia pełnoletnich członków rodziny o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 91 311 23 06.
Źródło: Gmina Dobra 24 - Portal Mieszkańców > Dobra Szczecińska
( http://gminadobra24.pl/news.php?extend.4719 )