Zaloguj się | Rejestracja

Ekoport w gminie Dobra jest już otwarty

poniedziałek, 01 października 2018 r., godz. 04:07  |  Wersja do druku

W piątek, 28 września oficjalnie otwarto Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych w gminie Dobra. Ekoport znajduje się przy ul. Zwierzynieckiej, w sąsiedztwie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej, i już przyjmuje odpady od mieszkańców.Uroczystego otwarcia Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych dokonali m.in. Wójt Gminy Dobra Teresa Dera, Przewodniczący Rady Gminy Dobra Bartłomiej Miluch, kierownik Wydziału ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji Anna Budzyńska i przedstawiciele wykonawcy inwestycji.

"Na budowę ekoportu udało się pozyskać środki unijne. Mieszkańcy gminy będą teraz mogli przywieźć do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów wszystko to co im zalega w domu. Osoby, które przyjadą tu oddać to co jest im zbędne, będą mogły też odwiedzić nasze zwierzęta w schronisku" - mówiła podczas otwarcia wójt Teresa Dera.

Po przecięciu wstęgi zaproszeni goście zwiedzili ekoport oglądając m.in. kontenery na selektywnie zbierane odpady. Była też okazja zważyć się na drogowej wadze - wszyscy zaproszeni goście ważyli razem 1820 kg.

Ekoport zaczął przyjmować odpady od mieszkańców od soboty, 29 września. Punkt będzie czynny w poniedziałki w godz. 8-17 oraz od wtorku do soboty w godz. 8-16.

W Punkcie Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych przyjmowane będą wyłącznie selektywnie zebrane odpady komunalne, wytworzone i dostarczone przez mieszkańców gminy Dobra:

- odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji czy odpady zielone (tj. skoszona trawa oraz liście, drobne gałęzie, w miesiącach styczeń, luty - choinki),
- odpady opakowaniowe (szklane po środkach spożywczych, z tworzyw sztucznych po artykułach spożywczych i chemii gospodarczej, wielomateriałowe po artykułach spożywczych, foliowe, papierowe, metalowe),
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz.1688 z późn. zm.), powstający wyłącznie w gospodarstwie domowym (tj. urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt audiowizualny, sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny, sprzęt oświetleniowy, narzędzia elektryczne i elektroniczne z wyłączeniem przemysłowych, elektroniczne zabawki zasilane bateriami przenośnymi lub stałym zasilaniem); odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego muszą być kompletne - niedopuszczalne jest przekazywanie odpadów zdekompletowanych np. pozbawionych elementów metalowych,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe czyli odpady, które ze względu na swoje rozmiary lub masę nie mogą być umieszczone w pojemniku na zmieszane odpady komunalne (w szczególności stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów, wykładziny podłogowe.),
- zużyte opony w ilości do 12 szt. rocznie na gospodarstwo/nieruchomość (tj. opony pochodzące z rowerów, motorowerów, wózków, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie do 3,5 t, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej),
- akumulatory i zużyte baterie,
- przepracowane oleje silnikowe, smarowe,
- świetlówki, żarówki,
- zużyte tonery i kartridże,
- nośniki danych (kasety, dyski, dyskietki, płyty),
- tekstylia (tj. odzież, tkaniny dekoracyjne i użytkowe),
- przeterminowane leki i opakowania po nich, powstające wyłącznie w gospodarstwie domowym, z wyłączeniem odpadów powstających w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w warunkach domowych, będących w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 poz. 21 z późn. zm.) odpadami medycznymi,
- chemikalia i opakowania po nich czyli chemiczne środki spożywcze, chemiczne środki gospodarstwa z domowego, chemiczne środki budowlano-remontowe używane w gospodarstwie domowym (tj. opakowania po farbach, klejach, impregnatach, farby, kleje, żywice, lepiszcza, materiały konserwująco impregnujące w wyłączeniem odpadów, których sposób zagospodarowania określają odrębne przepisy); odpady te przyjmowane będą wyłącznie w szczelnych, nieuszkodzonych opakowaniach, posiadających oryginalną etykietę umożliwiającą jednoznaczną identyfikację odpadu w chwili przyjęcia do PSZOK,
- drobne odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie w ilości do 100 kg rocznie na nieruchomość.

Wszelkich informacji o funkcjonowaniu punktu będzie można uzyskać na miejscu, w zakładce GOSPODARKA ODPADAMI na stronie www.dobraszczecinska.pl oraz pod nr telefonu: 91 311 34 87 (sekretariat).

Magazynowanie odpadów będzie się odbywało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. będzie prowadzone w sposób selektywny z podziałem na poszczególne frakcje rodzaje odpadów, w pojemnikach i kontenerach dostosowanych do składu i właściwości poszczególnych frakcji i rodzajów odpadów, w sposób bezpieczny dla środowiska i ludzi, w szczególności pracowników PSZOKu oraz osób z punktu korzystających. Przewiduje się zabezpieczenie magazynowanych odpadów przed wiatrem poprzez ich magazynowanie w kontenerach i pojemnikach, część odpadów np. odpady z papieru i tektury będą zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi. Dodatkowo planowane jest wyposażenie PSZOKu w specjalistyczny, szczelny kontener na odpady niebezpieczne, kontener magazynowy dla przedmiotów do ponownego użycia. W magazynie tym mieszkańcy będą mogli pozostawiać odpady, urządzenia i materiały, które będą mogły być wykorzystane przez innych. Dla mieszkańców gminy Dobra wykonana zostanie ścieżka edukacyjna w formie tablic dot. tematyki gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów, każdy z kontenerów oraz pojemników zostanie w czytelny sposób opisany.

Całość przedstawionych działań pozwoli na usprawnienie i ulepszenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Dobra, w sposób bezpieczny dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi.

Budowa PSZOK-u była dofinansowana z Funduszy Europejskich w ramach Działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, Oś priorytetowa II Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko 2014-220 pn.: "Budowa punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych w Gminie Dobra". Celem projektu jest poprawa środowiska na terenie gminy Dobra poprzez zmniejszenie ilości odpadów komunalnych podlegających składowaniu.


Nowy ekoport w gminie Dobra:


Ekoport w gminie Dobra:Zobacz artykuły powiązane:


Masz dodatkowe zdjęcia do tej wiadomości lub widzisz błąd - zgłoś do naszej redakcji
Komentarze: 0

Szukaj w gminie Dobra

polecamy firmy/usługi

elite.jpg


McDonalds.jpg

przedszkole_pszczolka.jpg
Akademia Twórczej Edukacji "Pszczółka"
Przedszkole Pszczółka w Mierzynie powstało z myślą stworzenia naturalnego środowiska jak najbliższego dziecku, dające poczucie pewności, akceptacji i bezpieczeństwa. Zapewniamy fachową i troskliwą opiekę, małe grupy zajęciowe, edukację poprzez zabawę. Zadzwoń po więcej informacji: +48 513 867 408.

trawniki.jpg
Zakładanie trawników
Jako firma z kilkunastoletnim doświadczeniem zajmujemy się profesjonalną niwelacją terenu oraz kompleksowym zakładaniem trawników. Chcesz mieć przed domem idealny trawnik? Zadzwoń: +48 501 585 105.
więcej

meble.jpg
Sklepy meblowe
Dom urządza się przez całe życie. Zanim zdecydujesz się o zmianie umeblowania lub dodatków zobacz ofertę sklepów meblowych w gminie Dobra i okolicy. Stoły, krzesła, komplety wypoczynkowe, wyroby renomowanych producentów... więcej

pizzerie.jpg
Czas na pizzę!
Margherita, Capricciosa, a może Meksykańska? Doskwiera Ci mały głód? Szybko zamów przez telefon pizzę lub inne smaczne danie. Sprawdź ofertę wybranych lokali, które dowożą gorące dania... więcej

reklama.jpg
Reklama w portalu
GminaDobra24.pl
Wypróbuj reklamę w portalu GminaDobra24.pl! Oferujemy kilkanaście profesjonalnych form reklamowych: artykuły promowane,
wizytówki, animowane reklamy. Skorzystaj z naszego doświadczenia. Przedstaw ofertę swojej firmy mieszkańcom gminy Dobra... więcej

reklama