Zaloguj się | Rejestracja

Punkt Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Dobra

środa, 11 lipca 2018 r., godz. 17:56  |  Wersja do druku

Zakończono budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Dobra. Obiekt powstał przy ulicy Zwierzynieckiej w sąsiedztwie schroniska dla bezdomnych zwierząt. Obecnie trwa odbiór prac i przygotowanie do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.Gmina Dobra realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, Oś priorytetowa II Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko 2014-220 pn.: "Budowa punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych w Gminie Dobra". Celem projektu jest poprawa środowiska na terenie gminy Dobra poprzez zmniejszenie ilości odpadów komunalnych podlegających składowaniu.

W ramach inwestycji wykonano m.in. fundamenty pod budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów, roboty ziemne, sanitarne, elektryczne, podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, podbudowy betonowe, rampę najazdowo-rozładunkową oraz wiatę stalową i wagę samochodową. Wykonano też ogrodzenie terenu oraz nawierzchnię z kostki betonowej. Wykonawca dostarczył kontenery przeznaczone do zbiórki poszczególnych frakcji odpadów i wyposażył punkt w kontener socjalno-biurowy dla pracowników obsługujących PSZOK. W chwili obecnej trwa odbiór prac i przygotowanie do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Oddanie do użytkowania planowane jest na wrzesień 2018 r.

Reklamy Google:


W PSZOKu przyjmowane będą wyłącznie odpady komunalne selektywnie zebrane, wytworzone i dostarczone przez mieszkańców gminy Dobra. Właściciele nieruchomości będą mogli przekazywać do punktu (w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) następujące selektywnie zebrane odpady komunalne:

- odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji czy odpady zielone (tj. skoszona trawa oraz liście, drobne gałęzie, w miesiącach styczeń, luty choinki),
- odpady opakowaniowe (szklane po środkach spożywczych, z tworzyw sztucznych po artykułach spożywczych i chemii gospodarczej, wielomateriałowe po artykułach spożywczych, foliowe, papierowe, metalowe),
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz.1688 z późn. zm.), powstający wyłącznie w gospodarstwie domowym (tj. urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt audiowizualny, sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny, sprzęt oświetleniowy, narzędzia elektryczne i elektroniczne z wyłączeniem przemysłowych, elektroniczne zabawki zasilane bateriami przenośnymi lub stałym zasilaniem); odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego muszą być kompletne - niedopuszczalne jest przekazywanie odpadów zdekompletowanych np. pozbawionych elementów metalowych,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe czyli odpady, które ze względu na swoje rozmiary lub masę nie mogą być umieszczone w pojemniku na zmieszane odpady komunalne (w szczególności stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów, wykładziny podłogowe.),
- zużyte opony w ilości do 12 szt. rocznie na gospodarstwo/nieruchomość (tj. opony pochodzące z rowerów, motorowerów, wózków, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie do 3,5 t, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej),
- akumulatory i zużyte baterie,
- przepracowane oleje silnikowe, smarowe,
- świetlówki, żarówki,
- zużyte tonery i kartridże,
- nośniki danych (kasety, dyski, dyskietki, płyty),
- tekstylia (tj. odzież, tkaniny dekoracyjne i użytkowe),
- przeterminowane leki i opakowania po nich, powstające wyłącznie w gospodarstwie domowym, z wyłączeniem odpadów powstających w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w warunkach domowych, będących w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 poz. 21 z późn. zm.) odpadami medycznymi,
- chemikalia i opakowania po nich czyli chemiczne środki spożywcze, chemiczne środki gospodarstwa z domowego, chemiczne środki budowlano-remontowe używane w gospodarstwie domowym (tj. opakowania po farbach, klejach, impregnatach, farby, kleje, żywice, lepiszcza, materiały konserwująco impregnujące w wyłączeniem odpadów, których sposób zagospodarowania określają odrębne przepisy); odpady te przyjmowane będą wyłącznie w szczelnych, nieuszkodzonych opakowaniach, posiadających oryginalną etykietę umożliwiającą jednoznaczną identyfikację odpadu w chwili przyjęcia do PSZOK,
- drobne odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie w ilości do 100 kg rocznie na nieruchomość.

Do PSZOKu nie będą przyjmowane:

- zmieszane odpady komunalne oraz odpady powstające i związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym odpady zielone (skoszona trawa oraz liście, przycięte gałęzie, krzewy itp.) od firm świadczących usługi pielęgnacji ogrodów (będących wytwórcami odpadów),
- odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie zawierających substancje niebezpieczne w szczególności: papę, smołę, asfalt, eternit, watę szklaną oraz odpady powyżej ilości określonej limitem,
- wszelkiego rodzaju elementy i instalacje budowlane będące w trakcie normalnego użytkowania trwale połączonych z nieruchomością (w szczególności deski, belki, panele, płoty, grzejniki, płyty, rolety), części samochodowe,
- odpady zielone zawierające zanieczyszczenia natury nieorganicznej (ziemię i kamienie), resztki żywności pochodzenia zwierzęcego (kości, ości), pozostałości po spalaniu,
- zużyte opony w ilości ponad ustalony limit.

Magazynowanie odpadów będzie się odbywało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. będzie prowadzone w sposób selektywny z podziałem na poszczególne frakcje rodzaje odpadów, w pojemnikach i kontenerach dostosowanych do składu i właściwości poszczególnych frakcji i rodzajów odpadów, w sposób bezpieczny dla środowiska i ludzi, w szczególności pracowników PSZOKu oraz osób z punktu korzystających. Przewiduje się zabezpieczenie magazynowanych odpadów przed wiatrem poprzez ich magazynowanie w kontenerach i pojemnikach, część odpadów np. odpady z papieru i tektury będą zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi. Dodatkowo planowane jest wyposażenie PSZOKu w specjalistyczny, szczelny kontener na odpady niebezpieczne, kontener magazynowy dla przedmiotów do ponownego użycia. W magazynie tym mieszkańcy będą mogli pozostawiać odpady, urządzenia i materiały, które będą mogły być wykorzystane przez innych. Dla mieszkańców gminy Dobra wykonana zostanie ścieżka edukacyjna w formie tablic dot. tematyki gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów, każdy z kontenerów oraz pojemników zostanie w czytelny sposób opisany.

Całość przedstawionych działań pozwoli na usprawnienie i ulepszenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Dobra, w sposób bezpieczny dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi.

Źródło: Monika Buczek, UG Dobra

PSZOK w gminie Dobra:

Zobacz artykuły powiązane:
Masz dodatkowe zdjęcia do tej wiadomości lub widzisz błąd - zgłoś do naszej redakcji
Komentarze: 0

Szukaj w gminie Dobra

polecamy firmy/usługi

elite.jpg


McDonalds.jpg

przedszkole_pszczolka.jpg
Akademia Twórczej Edukacji "Pszczółka"
Przedszkole Pszczółka w Mierzynie powstało z myślą stworzenia naturalnego środowiska jak najbliższego dziecku, dające poczucie pewności, akceptacji i bezpieczeństwa. Zapewniamy fachową i troskliwą opiekę, małe grupy zajęciowe, edukację poprzez zabawę. Zadzwoń po więcej informacji: +48 513 867 408.

trawniki.jpg
Zakładanie trawników
Jako firma z kilkunastoletnim doświadczeniem zajmujemy się profesjonalną niwelacją terenu oraz kompleksowym zakładaniem trawników. Chcesz mieć przed domem idealny trawnik? Zadzwoń: +48 501 585 105.
więcej

meble.jpg
Sklepy meblowe
Dom urządza się przez całe życie. Zanim zdecydujesz się o zmianie umeblowania lub dodatków zobacz ofertę sklepów meblowych w gminie Dobra i okolicy. Stoły, krzesła, komplety wypoczynkowe, wyroby renomowanych producentów... więcej

pizzerie.jpg
Czas na pizzę!
Margherita, Capricciosa, a może Meksykańska? Doskwiera Ci mały głód? Szybko zamów przez telefon pizzę lub inne smaczne danie. Sprawdź ofertę wybranych lokali, które dowożą gorące dania... więcej

reklama.jpg
Reklama w portalu
GminaDobra24.pl
Wypróbuj reklamę w portalu GminaDobra24.pl! Oferujemy kilkanaście profesjonalnych form reklamowych: artykuły promowane,
wizytówki, animowane reklamy. Skorzystaj z naszego doświadczenia. Przedstaw ofertę swojej firmy mieszkańcom gminy Dobra... więcej

reklama